Ostatky svatých a jejich mezinárodní a politický význam ve štředověké a dnešní Evropě Doporučený

Katedrála sv. Jana Křtitele ve Vratislavi Katedrála sv. Jana Křtitele ve Vratislavi snímek: Waldemar Bligier

V pondělí 21. listopadu nastává doba zklidnění za dlouhých prosincových nocí spojená s přípravou na příchod Vánoc, začíná první týden krásného čtyřtýdenního předvánočního období – ADVENT neboli PŘÍCHOD ("adventus" znamená v latině "příchod"). Již sám název tedy značí, že nastává doba očekávání příchodu něčeho mnohem hlubšího než pouhých vánočních svátků. Advent je obdobím, kdy si lidstvo připomíná dobu očekávání příchodu svého Vykupitele - narození Ježíše Krista. Katolická církev tuto událost  na konci Adventu, po Štědrém večeru, připomíná slavnostní půlnoční mší svatou "Zjevení páně – Epifanie".

Tím, že se věřící vžívají do atmosféry přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň jeho příchod do svého vlastního života.  Advent je proto nejen krásné a klidné předvánoční období, ale je oslavou víry a především symbolem naděje.

Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Metropolitní kapitula u sv. Víta, Arcibiskupství pražské a CTU při KTF UK zahájí první dventní týden v pondělí 21. listopadu 2016 od 13.00 hodin v Arcibiskupském paláci (Hradčanské náměstí 16, Praha 1) již šestou mezinárodní konferenci o pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha s názvem "VRATISLAV A PRAHA - Ostatky a jejich mezinárodní význam".

Na této slavnostní konferenci se setkávajíí zástupci  významných evropskách katedrál z  Krakova, Kolína nad Rýnem, Milana, Paříže a Vídně. Konference by měla by ukázat na univerzalitu katedrál a na jedinečnost naší pražské katedrály.  

Letošní konference bude věnována především tomu jakou roli hrálo v mezinárodním kontextu putování ostatků svatých (relikvií) po katedrálách středověké Evropy. Jakou roli hrály ostatky svatých v tehdejší mezinárodní politice a jak dodnes slouží zdůraznění významu evropských katedrál.

Bývá zvykem, že na každé konferenci je projednáváno porovnání naší katedrály s jinou významnou katedrálou evropskou. Letos to bude metropolitní katedrála ve Vratislavi, kterou představí v úvodním slovu vratislavský arcibiskup Józef Kupny. O paralelách mezi vratislavskou a  pražskou katedrálou pohovoří doc. Vladimír Hrubý.

O úctě k ostatkům ve středověku pohovoří doc. Tomáš Petráč a o jejich roli v ideové koncepci Svatovítské katedrály  prof. Jan Royt. Dr. Radek Martinek vysvětlí typologie relikvií  a dr. Czesław Mazur pohovoří o relikviích sv. Jana Křtitele.

71480

Po konferenci v Arcibiskupském paláci bude v 18:00 hodin sloužena v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha  na Pražském hradě mše svatá ke cti sv. Cecílie. Celebruje jí J. Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český spolu s členem kněžské rady arcibiskupství pražského ICLic Ondřejem Pávkem.

Číst 4855 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue FRAGMENTY

Šéfredaktorka  revue Fragmenty:

RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., ředitelka Odboru pro styk s veřejností KKČ, (*21.08.1946 v Praze)

Vystudovala SVVŠ v Humpolci (1960-64) a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzika pevných látek (1964-69). V letech 1970-71 absolvovala tamtéž postgraduální studium za účelem získání titulu RNDr., v roce 1977 tam obhájila disertační práci v oboru fyziky pevných látek a získala titul CSc. Výsledky její kandidátské práce byly využity mj. v Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy při studiu slitin kovů tvořících povlaky jaderného paliva v jaderných reaktorech, které jsou vystaveny extrémním teplotním a dalším podmínkám. Pracovala tam jako odborný asistent v letech 1973-74. V letech 1975-93 působila jako vědecký pracovník v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV. Během své vědecké působnosti publikovala 39 původních vědeckých prací a příspěvků na vědeckých konferencích z oboru studia krystalické struktury a vlastností pevných látek a teoretické kvantové fyziky a chemie. Dvakrát jí byla udělena mimořádná Cena Akademie věd. Od roku 1994, po nedobrovolném odchodu z AV ČR po bezprecendentním zákroku tehdejšího předsedy Akademie věd ČR Rudolfa Zahradníka se věnovala publicistice a od 1997 je šéfredaktorkou revue Fragmenty. Prostřednictvím revue Fragmenty jsou zajišťovány granty a umělecké projekty, neboť je zasílána významným osobnostem ze světa kultury, podnikání a politiky. Náplní revue jsou převážně původní články a rozhovory s významnými osobnostmi. Nikdy nebyla členkou KSČ, neboť komunizmus pokládá za největší neštěstí lidstva. Jejím koníčkem je malování, politika, psaní článků a esejů, počítače, četba, turistika. Je vdaná, manžel Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., syn Michal Haslinger. Je dcerou Libuše Pamětnické, básnířky a spisovatelky kraje Vysočina.

Email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Související položky (podle značky)

Právě přítomno: 993 hostů a žádný člen

Odebírejte Fragmenty

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %