Fragmenty - Fragmenty - EKONOMIKA http://www.fragmenty.cz Sat, 19 Jan 2019 11:25:09 +0000 Joomla! - Open Source Content Management cs-cz Bez Klause bychom nežili v kapitalismu, ale v otroctví http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2490-bez-klause-bychom-nezili-v-kapitalismu-ale-v-otroctvi http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2490-bez-klause-bychom-nezili-v-kapitalismu-ale-v-otroctvi Prezident Václav Klaus se může při pohledu zpět právem šťastně usmívat

Před dvaceti osmi lety stál tehdejší federální ministr financí Václav Klaus ve vládě Mariana Čalfy v čele skupiny vládních reformátorů, kteří se pustili do zásadní transformace naší ekonomiky, která měla státem diktátorsky řízenou plánovanou komunistickou ekonomiku přeměnit na demokratickou kapitalistickou volného trhu. Mnozí si možná v té vzrušené době plné novinek a nejrůznějších změn ani neuvědomili, že nejriskantnějším bodem celého polistopadového vývoje byla liberalizace cen, ke které pod jeho velením tehdy došlo, neboť v případě jejího neúspěchu se nastartovaný proces nástupu kapitalismu mohl zastavit, protože by nemohly být provedeny následné kroky jako liberalizace zahraničního obchodu, privatizace a prodej podniků do zahraničních rukou, které byly nutné k uskutečnění přechodu od komunismu ke kapitalismu. I sám strůjce cenové liberalizace Václav Klaus přiznal, že si tohoto rizika, kdyby se nepovedla správně liberalizace cen a díky tomu nastala obrovská inflace, byl velmi dobře vědom: "V žádné jiné chvíli nebyl důvod, abych z ekonomického hlediska nespal a čekal, co se stane zítřejší den."  


Dnes se toto napětí může zdát, zejména mladé generaci žijící v Klausem vybudované demokratické kapitalistické zemi, nepochopitelné, ale nesmíme zapomínat na historický kontext, ve kterém vše probíhalo. Do roku 1990 se slovo "kapitalismus" nemohlo oficiálně vyslovovat. To, že je začátkem roku 1990 vyslovil jako první v televizním projevu veřejnosti tehdy příliš neznámý ministr financí Václav Klaus, bylo od něj velice troufalé, neboť to vzbudilo nesmírnou nevoli u zastánců budování "třetích cest" ,reformním komunistům šedesátých let v čele s Milošem Zemanem, Komárkem,  Jičínským, Vlasákem, Grégrem, Vrbou a disidentům z kulturní a intelektuální sféry v čele s Havlem, Dienstbierem a Pithartem, kteří, jak se v průběhu doby ukázalo, nás chtěli dovést nikoliv ke kapitalismu, ale ke komunismu s lidskou tváří. Jestli bylo revolucí říci slovo kapitalismus, tak slova "privatizace" a "prodej do zahraničních rukou" byla v jejich očích revolucí mnohonásobnou. Kdyby neprosadil Václav Klaus proti nim jeho ekonomickou transformaci, dnes bychom nežili v kapitalistickém státě se směnitelnou korunou, tržní ekonomikou a volným pohybem osob, byť poznamenanou v současnosti některými socialistickými omezováními. A to by si měli všichni jeho pomlouvači neznalí věci uvědomit.

Chtěla bych se proto pokusit  odstranit řadu nepravd, pomluv a desinterpretací, které se na toto témata v průběhu let nabalily zejména v důsledku pomluv výše uvedených zastánců třetích cest. Připomenout zejména věčně nespokojeným lepšolidem typu Otakara Svobody, jak doopravdy probíhalo obnovení kapitalismu v naší zemi po pádu komunismu v roce 1989. Jaké štěstí bylo, že   se objevil v tom porevolučním chaosu někdo, kdo věděl, jak vše provést a jak těžké bylo, aby svou ekonomickou reformu prosadil proti jejím oponentům. Co vše  musel udělat ten "ha*zl" Klaus pro to, aby pan Svoboda mohl žít ve svobodné  zemi a nebyl za to jak mluví o vrcholných politicích uvalen do vězení jako za komunismu pan Škutina. Takže:

Jak to probíhalo v letech  1990 - 1991 doopravdy  

Celosvětové zhroucení komunismu interpretované u nás jako porážka komunistické vlády disidenty vyvolalo v celém národě mimořádnou euforii a vytvořilo velice vzácnou vysokou jednotu občanů. Bohužel tato jednota byla výslovně negativní, tedy proti životu ve zločinné komunistické diktatuře, ale nikdo z protestujících neměl připravenu alternativní cestu vpřed. Bylo to zřejmě proto, že si nikdo nedokázal představit, že se komunismus skutečně zhroutí. Lépe řečeno, alternativu měli  připravenu pouze levicově smýšlející obrodní komunisté a levicoví intelektuálové a tou byla, jak již jsem uvedla výše, utopická třetí cesta budování komunismu s lidskou tváří. A i když to může nyní znít neuvěřitelně, mnozí občané, kteří si neuměli po půl století života v komunistickém, železnou oponou od svobodného světa izolovaném státě, to přijímali jako dobrou alternativu proti minulosti podobně jako v roce 1968 Dubčekovu reformní cestu při Pražském jaru. 

V porevolučním chaosu a obrovské havliádě se však podařilo veřejnosti takřka neznámému ekonomovi Václavu Klausovi stát ministrem financí v tehdejší Čalfově federální vládě a začít prosazovat svůj dávný sen znovuobnovení kapitalismu u nás za pomoci jeho ekonomické reformy, i když zastánci třetích cest  s ním opravdu neuvěřitelně bojovali. Bez nadsázky lze říci, že boj výše popsaných oponentů (dnes bychom řekli lepšolidí) s Klausovými názory byl v tehdejším parlamentu tak urputný, že by se Klausova ekonomická reforma nemohla uskutečnit nebýt tehdejšího předsedy vlády Mariana Čalfy, který ač komunista, byl inteligentní, sledoval politiku a věděl, že se komunismus celosvětově vyprázdnil a snažil se proto pomoci Klausovi prosadit jeho ekonomickou reformu a tím zavést kapitalismus, v němž, jak správně tušil, se i jemu a jeho soudruhům bude nakonec dobře žít. Rozhodně lépe, než kdyby se postavili proti. Díky jeho hlasu a hlasu jeho přítele, ministra obrany Vacka, nakonec Klausova ekonomická reforma prošla.

Dne 1.1.1991 nastala díky tomu skutečně obrovská a neopakovatelná změna pro náš stát. Změna, kdy se z teoretických úvah a snů  díky Klausovi a jeho týmu spolupracovníků promítly výsledky listopadového převratu do konkrétního života nás všech.  V tento den nastala po zhroucení komunismu teprve skutečná změna v našem komunistickém systému. Změna přechodu z komunismu do kapitalismu. Byly spuštěny změny, které se dotkly života nás všech, kteří jsme o tom ani nesnili. 

Zbývá ještě podotknout jak malá skupinka devíti lidí dokázala takovou obrovskou změnu státního systému prosadit. Zejména nyní, když vlády nejsou mnohdy schopny zajistit ani posyp silnic v zimě. Tuto pro stát tak důležitou změnu provedla 1. 1. 1991 malá skupinka devíti lidí lidí: Marián Čalfa, v roce 1991 předseda vlády ČSFR, Vladimír Dlouhý, v roce 1991 ministr hospodářství ČSFR, Karel Dyba, v roce 1991 ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky, Dušan Tříska, v roce 1991 náměstek ministra financí, Ivan Kočárník, v roce 1991 náměstek ministra financí ČSFR, Vladimír  Rudlovčák, v roce 1991 náměstek ministra financí pro ceny, Jana Fürstová, v roce 1991 náměstkyně ministra financí, Emanuel Šíp, v roce 1991 ředitel odboru maloobchodních cen ministerstva financí ČSFR a samozřejmě hnací síla celého procesu, ministr financí České a Slovenské federativní republiky v roce 1991 Václav Klaus. Obrázek  je zachycuje při příchodu na konferenci "Patnácté výročí znovuobnovení kapitalismu u nás" uspořádanou  Centrem pro ekonomiku a politiku v Národním domě v Praze na Vinohradech. 

Všem patří velký dík nás všech! 

]]>
pancir@fragmenty.cz (Super User) EKONOMIKA Mon, 07 Jan 2019 14:32:16 +0000
Průměrná úroková sazba na hypotékách vzrostla na 2,78 procenta http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/byznys-a-top-podnikatele/item/2470-prumerna-urokova-sazba-na-hypotekach-vzrostla-na-2-78-procenta http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/byznys-a-top-podnikatele/item/2470-prumerna-urokova-sazba-na-hypotekach-vzrostla-na-2-78-procenta Průměrná úroková sazba na hypotékách vzrostla na 2,78 procenta

Restrikce České národní banky na hypotečním trhu začínají fungovat a objem nových hypoték výrazně klesnul. V listopadu se oproti říjnu rozpůjčovalo na hypotékách zhruba o 5 miliard korun méně. Nižší objem finančních prostředků tekoucí z hypotečního na realitní trh povede k nižšímu růstu cen nemovitostí. Hypoteční úvěry opět zdražují. Průměrná úroková sazba na hypotékách v listopadu vzrostla na 2,78 procenta. Od začátku letošního roku došlo k růstu průměrné úrokové sazby o 0,50 procentního bodu. V nabídkách bank jsou běžné hypoteční úvěry s úrokovými sazbami přes 3,00 procenta. Na přelomu roku lze očekávat další zdražování hypoték, které bude reflektovat růst úrokových sazeb vyvolaný Českou národní bankou. Klienti se musí začít přizpůsobovat méně výhodným podmínkám při získávání a refinancování hypotečních úvěrů.

 

 V listopadu bylo uzavřeno 8 617 hypoték, což je oproti říjnu pokles o 1 973 úvěrů na bydlení. Některé finanční instituce stále neuplatňují nová doporučení České národní banky a poskytují hypoteční úvěry i méně bonitním klientům. Celková situace na trhu se však z pohledu klientů zpřísňuje a někteří lidé musí obejít více poskytovatelů hypoték, než úvěr získají. Tato situace povede ke snížení zájmu o hypoteční úvěry, což by mělo zbrzdit růst cen nemovitostí.

Na hypotékách se v listopadu rozpůjčovalo 19,50 miliardy korun, což je o necelých 5 miliard korun méně než o měsíc dříve. Měsíční splátka u hypotečního úvěru na 1 milion korun, který bude splácen 20 let, v průměru činí 5 437 korun. Zhruba 56 procent hypoték je využíváno na koupi nemovitosti a 22 procent na výstavbu.

]]>
stepan.krecek@bhs.cz (ŠTĚPÁN KŘEČEK, hlavní ekonom BH Securities ) BYZNYS a TOP podnikatelé Wed, 19 Dec 2018 17:07:23 +0000
ČR spouští program na podporu českých soukromých investic v Africe http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2469-cr-spousti-program-na-podporu-ceskych-soukromych-investic-v-africe http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2469-cr-spousti-program-na-podporu-ceskych-soukromych-investic-v-africe Premiér Babiš na Fóru Afrika–Evropa ve Vídni

Premiér Andrej Babiš se v úterý 18. prosince 2018 zúčastnil Fóra Afrika–Evropa ve Vídni. Fórum uspořádal rakouský kancléř Sebastian Kurz v rámci předsednictví své země Radě EU společně s prezidentem Rwandy Paulem Kagamem, který v současné době předsedá Africké unii. Lídři evropských a afrických zemí jednali o prohlubování partnerství mezi Evropou a Afrikou, hospodářské spolupráci v oblasti digitalizace a inovací či o volném obchodu. Jednání ve Vídni se kromě zástupců evropských a afrických vlád zúčastnilo také kolem 1000 představitelů globálních společností, inovativních firem a start-upů. Hlavním tématem diskuzí na Fóru Afrika–Evropa byly především inovace a digitalizace, které mají velký potenciál pro zlepšení kvality života, ekonomický rozvoj či naplňování cílů udržitelného rozvoje. 

 

Podle českého premiéra bylo fórum potvrzením trendu nastavování nové kvality vztahů mezi Evropskou unií a Afrikou. Ocenil i důležitost soukromého sektoru v rozvoji inovací a vyjádřil podporu prohlubování vzájemných vztahů mezi Evropou a Afrikou. Předseda vlády Andrej Babiš vyzdvihl klíčovou roli pomoci Africe s rozvojem obchodu a průmyslu s vysokou přidanou hodnotou, jehož základem jsou obchod a služby. „Vidím velký obchodní potenciál mezi Českou republikou a africkými státy. Nejen v automobilovém průmyslu ale i v letectví a textilním průmyslu,“ řekl předseda vlády.

Premiér Babiš rovněž připomněl, že Česká republika od roku 2019 spouští nový program, zaměřený na podporu českých soukromých investic v Africe. „Věřím tomu, že Evropská unie a Afrika musí spolupracovat. Afrika potřebuje pomoc s rozvojem průmyslu s vysokou přidanou hodnotou. Mezi Českou republikou a africkými státy vidím velký obchodní potenciál nejen v automobilovém průmyslu, ale například i v textilním průmyslu či v letectví,“ prohlásil.

Při psaní článku se mi vybavial vzpomínka na konferenci asi před deseti lety, ještě za vlád socialistů, kdy si podnikatelé stěžovali, že náš stát si nechává ujet vlak v možnostech investic v Africe. Jako příklad uváděli zejména Čínu, která v Africe již tehdy budovala především infrastrukturu - silnice a železnice a velké stavby zatímco ČR tam nejvýš postavila za pomoci Lidí v nouzi nejvýš maličkou školu. Doufám, že po výše uvedeném rozhodnutí pana premiéra Babiše nebudou novináři pozváni na podobnou konferenci, ale v opačném duchu. I když bych se tomu v našem Kocourkově moc nedivila. Pan Stanjura či Kalousek již si možná chystají projev. Kéž by bývali tak kritičtí k premiéru Topolánkovi jako nyní k premiéru Babišovi a zabránili tím nevratné znemožnění pravice u nás.

V rámci Fóra Andrej Babiš okamžitě jednal s prezidentem Rwandy Paulem Kagamem. Věřme, že domluvil rozumný obchod.

Důležitým tématem vídeňského Fóra byla i ilegální migrace:

Poslouchal jsem tady projevy mých předřečníků, třeba zástupce Egypta, a musím s nimi souhlasit. Musíme bojovat proti ilegální migraci, proti pašerákům společně. Není možné, aby to byli oni, kdo nám budu diktovat, co máme dělat a jak se máme chovat,“ uvedl předseda vlády Babiš.

 

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) EKONOMIKA Wed, 19 Dec 2018 16:17:10 +0000
Sankce uvalené Merkelovou na Rusko nebyly pouze zbytečné, ale Rusku velmi pomohly http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2460-sankce-uvalene-merkelovou-na-rusko-nebyly-pouze-zbytecne-ale-rusku-velmi-pomohly http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2460-sankce-uvalene-merkelovou-na-rusko-nebyly-pouze-zbytecne-ale-rusku-velmi-pomohly Prezident Putin se namísto starostmi merjkelovského Německa o nebohé Syřany stará kam ještě zavést plyn a ropu a přeměnit Rusko na energetickou velmoc

Český prezident Miloš Zeman v rozhovoru, který poskytl tento týden ruské televizi NTV, znovu označil za zbytečné protiruské sankce EU přijaté kvůli jeho postupu vůči Ukrajině včetně navrácení Krymu Rusku po jeho připojení k Ukrajině Chruščovem. Z ekonomického i politického hlediska jsou sankce vždy zbytečné a  ničemu nepomáhají, naopak poškozují obě strany, ne jen jednu, " konstatoval prezident Zeman. Navíc ještě urazil bruselské panstvo tím, že konstatoval, že  "Evropská unie nemá v současné době silného vůdce, jací jsou podle něj v Rusku, v Číně nebo v USA. Rusko nepochybně má silného vůdce, Čína má silného vůdce a Amerika má rovněž silného vůdce. Najděte mi, prosím, silného vůdce na úrovni Evropské unie. Dívám se nalevo, dívám se napravo, dívám se dopředu, dozadu – silného vůdce prostě nevidím.“ 

Při poslechu názorů pana prezidenta jsem si vzpomněla na nedávnou konferenci pořádanou v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR místopředsedou jejího Zahraničního výboru Jiřím Kobzou Energetická budoucnost ČR – perspektivy energetické politiky,  na níž bylo uvedeno a dokumentováno na níže uvedených obrázcích, jak naopak ekonomické sankce  uvalené na Rusko kancléřkou Merkelovou za to, že se jí nepodařilo dohodnout s Janukovyčem na vstupu do EU díky čemuž vypukl Majdan a všechny následující hrůzy na Ukrajině, Rusku pomohly otevřením spolupráce s Čínou a potažmo s Indií a celou Asií. Probudily ruského medvěda ze spokojeného spánku a k nebývalé nucené aktivitě rozhlédnout se po jiných trzích. A uvolněné místo okamžitě zabrala Čína a asijské země. Čína postavila obratem plynovod napojený na Rusko a staví další dokonce i v západní hornaté a dosud spící Číně. Průmyslová výroba jí stoupá a aby mohla exportovat zboží do okolních států a do EU, začala prý s výstavbou železnic tak rychle, že Rusko se rozhodlo z jednokolejné transsibiřské magistrály udělat dvoukolejku, aby s ní neztratilo dech.
 
 
Německo sice správně sází na Sibiř I. jdoucí přes něj do zemí EU a tím je ovládat, ale zapomnělo, že z něj může jít z Ruska plyn i do asijských zemí, které využijí jeho oslabení Ruska německými a potažmo celoevropskými sankcemi a nabídnou mu spolupráci. 
 

 Červeně jsou značeny nově postavené a nadále stavěné plynovody resp. ropovody z Ruska do Číny

Níže je na obrázku uvedena síť železnic z Číny dookolních zemí a do EU.

 
Otevření trhů na východ získá Rusko peníze a nadvládu nejen nad Německem, ale i nad asijskými zeměmi. 
 
 

Nevěřím sice, stejně  jako prezident Zeman,  v možnost vypuknutí vojenského konfliktu ze strany Ruska. Na to je jeho prezident příliš chytrý. Ví určitě, že konflikt mezi pobaltskými státy a Ruskem by byl vzhledem k tomu, že jsou členy NATO, nejen politická, ale i vojenská sebevražda, neboť by tím rozpoutal konflikt s NATO. Nehledě k tomu, že svých cílů dosahuje pohodlně prostřednictvím ekonomiky, nikoliv pomocí zbraní. Přesto mi šel na přednáškách konference o energetice mráz po zádech při představě, jak nebezpečné bude v budoucnu nejen Rusko, ale i Čína díky energetické nadvládě a také proto, že nikdo neví, jak by s tím naložil novodobý Stalin, kdyby se něco prezidentu Putinovi stalo.

V každém případě nám již po neuvážené konfliktní politice Německa a jeho poslouchající EU s Ruskem nezbývá než čekat na zaplavení naší země levným zbožím z Asie. To by konec konců bylo pro spotřebitele dobré. Horší ale bude, že našim podnikům nezbude než hledat  odbytiště pro své zboží v zemích čtvrtého světa, když ten třetí se k nám na pozvání Německa vesele přestěhuje. Jinak by nebyly v rozpočtu peníze již ani na volební kampaně natož pak na zdravotnictví, školství, kulturu a další potřeby. A to už nevyřeší ani žluté vesty. To se už prostě rozjelo jako tsunami.

P.S. Z konference slíbil pan poslanec Kobza vydat sborník, v němž budou obrázky nejen lépe čitelné, ale i s podrobným popisem

 

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) EKONOMIKA Mon, 10 Dec 2018 13:11:12 +0000
BIS musí obhájit za svoji letošní činnost 1,58 miliardy Kč http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2458-bis-musi-obhajit-za-svoji-letosni-cinnost-1-58-miliardy-kc http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2458-bis-musi-obhajit-za-svoji-letosni-cinnost-1-58-miliardy-kc Prezident Zeman

Prezident Miloš Zeman nemiluje nic tak jako své bonmoty, umí si je využít. Vím o tom své, dělal jsem s ním rozhovor. Na moji otázku, proč nemá rád novináře, když je přece potřebuje, mi odvětil: „Mýlíte se. Nebyl jsem to já, kdo požádal o rozhovor, ale naopak Vy jste požádal mě. Tak kdo koho potřebuje...?“ Nedávno jeden bonmot vyslovil na TV Barrandov, když BIS označil za partu „čučkařů“, co ve svých výročních zprávách jen děsí ruskými a čínskými agenty, místo aby honila islámské teroristy. „Jsou to čučkaři, tam kde mají teroristu, tam nikoho nenajdou. Vymýšlí si místo toho ruské špióny a opět nikoho nenajdou,“ řekl prezident. Žádná vulgarita, ovšem potrefená husa se ozvala; rozvázal jazyk dokonce i šéfovi kontrarozvědky Michalu Koudelkovi. Ten řekl, že za posledních pět let BIS zamezila desítkám ruských a čínských zpravodajských důstojníků v jejich činnosti, buď nedoporučením udělení akreditace, nebo jejich odchodem tzv. „tichou cestou“. 

Podle mluvčího prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka vystupuje tímto prohlášením Koudelka v roli politika: „Je nepřijatelné, aby ředitel BIS fakticky vystupoval v roli politika. ČR je demokratickou zemí, nevládne v ní jakákoliv tajná služba. Pan prezident si váží všech kvalitních pracovníků BIS, kteří pracují pro svou vlast a ctí principy demokracie a svobody.“ https://echo24.cz/a/SBKLh/usilovna-destrukce-systemu-politici-odmitli-zemanovo-zpochybneni-cinnosti-bis?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

BIS si nenechává líbit kritiku ze strany prezidenta Miloše Zemana. Podle ředitele Koudelky se službě podařilo v Česku rozbít síť ruských zpravodajců

Bezpečnostní informační službě (BIS) se údajně podařilo rozbít zpravodajskou síť jedné z ruských zpravodajských služeb působící na území České republiky a ochromit její činnost. A že taky sledovala pražského imáma obviněného z podpory terorismu, a že to všechno dobře ví nejen vláda, ale i prezident, jeden z přímých příjemců zpráv BIS. A další bláboly... Nic o tom, že imám al-Haddada byl v Praze už dřív a nic s tím BIS neučinila, až když utekl, pak se zabývala svým rozlitým mlékem a za jeho odchycení v zahraničí vycálovala peníze čekých daňových poplatníků… A že šlo o pěkné peníze: Čučkařům z BIS vadí 71 aut na ruské ambasádě v Praze; svoji činností proto musí obhájit letošních 1,58 miliardy korun; příští rok by pak BIS měla dostat ještě o sto milionů korun více.

Jak se BISKA vyznamenala s terorismem: http://www.rukojmi.cz/clanky/7115-cesku-byl-vydan-imam-shehadeh-co-jeste-nedavno-k-nam-zval-duchovniho-al-haddada-aby-zde-vytvoril-islamsky-soud-a-islamskou-komisi-pro-rodinu-jez-ma-za-ukol-uzavirat-snatky-podle-islamu-a-prava-saria

Přitom šéf české diplomacie Petříček tvrdí, že s ruskou stranou vedou velmi intenzivní dialog nejen o počtu diplomatů na ruské ambasádě v Praze. Jedno z témat je „nejzásadnějších“; snížení počtu registrovaných aut ruské ambasády, který je velmi vysoký. V podstatě vychází dvě auta na jednoho diplomata, například Američané jich přitom údajně mají jen asi polovinu. Aktuálně se na ruském velvyslanectví v Praze nachází 71 vozů; na každého ruského zaměstnance připadají téměř dva vozy.Výsledek obrázku pro zeman bis petříček

(Jak asi vypadá "téměř jedno auto" Petříček nesdělil, zda mu chybí volant nebo pneumatika či benzín…? Tedy žádná relevantní fakta, která by nějakým způsobem Rusy vzhledem k tomuto faktu kompromitovala…)

Proto ruská ambasáda bryskně zareagovala a zveřejnila své stanovisko, které zní: “V souvislosti s výrokem ministra zahraničních věcí České republiky Tomáše Petříčka o údajném «intenzivním dialogu» s ruskou stranou ohledně možného snížení počtu personálu Velvyslanectví Ruské federace v České republice sdělujeme, že se jednání v této věci nevedla a nevedou.”

Proč BIS vypočítává své „bezpečnostní činnosti“? Aby zdůvodnila horentní miliardy; Ministerstvo financí na svém webu totiž uvádí, že v rozpočtu na rok 2018 bylo na fungování BIS vyčleněno 1,58 miliardy korun, podle návrhu státního rozpočtu na rok 2019 by pak BIS měla dostat zhruba o sto milionů korun více.

A je zde jasná otázka: Proč se rakousko-uherský strážmistr Flanderka stal vzorem pro českou bezpečnosti službu BIS svým varováním, jak odhalit infiltraci ruských špionů do Česka…?

Opět se rok střetl s rokem a máme tady další zprávu BIS. A opět hovadina „par excellence“, na kterou lze reagovat jen s hořkým humorem; za vše proto může de facto strážmistr Flanderka, jehož ruská špiónománie má dle moudrých výročních zpráv Bezpečnostní informační služby (BIS) své kořeny právě u Josefa Švejka, který sám byl přece ruským špiónem…

V Česku totiž v loňském roce vzrostla role a intenzita aktivit ruských tajných služeb, které získávaly hlavně citlivé informace z politické oblasti. Země byla také zasažena operacemi, které byly součástí kampaně proti cílům, jako jsou Ukrajina, EU či pouze humanitárně bombardující NATO.

Při sbírání zpravodajských informací údajně dominovala ruským zájmům politická rozvědka. Ruské tajné služby (jaké jiné, probůh, přece ne ty milované americké dle bývalého duhového Schapira a současného urvaného vlečňáka jménem Trumpa) mají v Česku dlouhodobě kvalitní síť kontaktů, které dál rozvíjejí. Češi ve velkém rozsahu vyzrazují podle tuzemské kontrarozvědky citlivé interní informace z organizací a firem, ve kterých pracují...

Bonmoty Miloše Zemana znám a tleskám jim...

Nejedná se sice o utajované skutečnosti, ale o jejich charakter a rozsah způsoboval ČR větší škody než vyzrazení informace utajované, uvedla geniální BIS. Nejvýznamnějším zdrojem rizika je podle zpravodajců nevědomý kontakt s ruským diplomatickým personálem. Značná část ruských zpravodajských důstojníků totiž dlouhodobě působí pod diplomatickým krytím ruské mise.

Je z toho poprask; Ruská federace v Česku má na velvyslanectví 43 diplomatů a 76 administrativně technických pracovníků. Dva generální konzuláty pak zaměstnávají 8 diplomatů a 10 administrativně technických pracovníků. Celkem tedy na 140 lidí, diplomatický pas mělo 53 z nich. BIS především zajímá počet zpravodajských důstojníků mezi ruskými diplomaty, přitom špionáži se prý věnují až dvě třetiny ruských diplomatů v Česku.

Ruská ambasáda v Praze prý se ke všemu už řadu let podílí na rafinované soutěži studentů v ruském jazyce, podporuje obchodní záměry ruských podnikatelů a snaží se udržovat kontakty na české politiky. Ruské federace tak prý nenápadným způsobem Česko zpravodajsky vytěžuje… Že bychom neměli rádi ani Puškina a jeho recitační soutěž? Puškina přece zastřelil v souboji francouzský diplomat, jenž se mu infiltroval do jeho manželky…

Dnes je v Česku jiná doba, jen samá demokracie a svoboda; v každém novém hlášení „bisky“ proto dominuje varování před infiltrací ruských špiónů. Napřed šlo o radar USA v Brdech, jak o tomto zvěstovala BIS před několika lety českému národu, že:Výsledek obrázku pro foto olser MASH radar

M.A.S.H 4077 v Brdech, včetně Radara O´Reillyho alias Garryho Burghoffa...?

„Ruské zpravodajské služby se v souvislosti s plány na vybudování americké radarové základny na našem území aktivně snaží ovlivňovat české politiky a média. Chtějí obrátit veřejné mínění na stranu odpůrců radaru a také vyvolat strach z údajného návratu nacismu v Evropě. V rámci prosazování svých zájmů se zpravodajské služby Ruské federace v uplynulém roce snažily kontaktovat, infiltrovat a ovlivňovat osoby a subjekty, především ze sféry občanské společnosti, politiky a médií, mající vliv na veřejné mínění…“ http://www.rukojmi.cz/clanky/2220-cibulkovy-seznamy-spolupracovniku-a-agentu-stb-na-me-nemely-za-to-dnes-jiz-figuruji-ve-dvou-seznamech-nepratel-lidu-z-dilny-pornoherce-jandy

Pak byl americký radar v Brdech jediným nočním telefonátem tehdejšího prezidenta USA Obamy zrušen, přesto se v minulé zprávě BIS ze setrvačnosti se mj. píše: „S rozmachem Ruska přichází také jeho zájem o špičkové technologie a zařízení. Lidé pracující na ruské ambasádě tak stále častěji organizují různá setkání vědců z obou zemí a společné projekty. Samotní vědci jsou přitom v tajných plánech naprosto nevinně…“

Ovšem, ruská špionážní mašinérie je vychytralá. V jedné  ze svých předcházejících čučkařských zpráv zneužívala též ruský mládežnický časopis Artěk, dle stejnojmenného mezinárodního pionýrského tábora na Krymu. Než zasáhla BIS, dostával od českého státu jako periodikum národnostní menšiny až 370 tisíc Kč. Předloni však výběrová komise MK nedoporučila ani korunu. Proč? Komise to neoznámila, mlčel též šéf rezortu kultury.

Důvod je však jasný; Artěk je údajně pátou kolonou v Česku, jak vypátral naštěstí už jen bývalý ministr kultury ČR Daniel Herman, člen KDU-ČSL a nedávný mluvčí České biskupské konference, spolupracovník “sametového” ministerstva vnitra, k tomu taktéž ředitel Ústavu studia totalitních režimů (ÚSTR), jenž však pořád drží palce neziskovce Evropské hodnoty pornoherce Jandy. Podporovali jsme dle něho prý na třicet ruských spolků působí v České republice. Řídila je speciální rada při ruském velvyslanectví, která spadá přímo pod Moskvu.

Výsledek obrázku pro foto BIS vondra

Pro  své aktivity u nás pobírají dotace. Třeba na časopisy šířící kremelskou propagandu. Tyto spolky jsou Putinovou pátou kolonou, varují kritici. Před spolky svých krajanů varoval odstupující místopředseda Rady vlády pro národnostní menšiny při české vládě Igor Zolotarev. Podle něj je většina ruských organizací v Česku řízena ruskou vládou a šíří tu Putinovu propagandu. Ta se projevuje třeba v tiskovinách jako Pražskij Express nebo Inform Praga, které obhajují například současnou ruskou okupaci Krymu. „Likviduj Židy, Poláky, komunisty, nič je bez milosrdenství…”

Ale ruští špióni se u nás nejen infiltrují, ale ještě chtějí mít další a další výhody; zkušenost je taková, že se na české vysoké školy hlásí rok od roku více studentů z Ruska; od roku 2001 se jejich počet zvýšil z necelých tří set až k loňským více čtyřem tisícům. Díky podobnosti slovanských jazyků jim totiž stačí krátký kurz a pak studují v češtině, tedy zdarma.

Poslanci proto chtěli změnit zákon, aby studenti z Ruska za studium u nás museli platit. Přece za peníze daňových poplatníků vystudují a pak své znalosti odjedou uplatňovat do Ruska, když své znalosti získané v Česku lze považovat za svým způsobem průmyslovou špionáž  Že by dle vzoru CIA...?

Výsledek obrázku pro foto BIS vondra 

A co američtí špiónu v Česku? Tak jsem hledal odpověď i na tuto otázku: Kdo je vlastně "promopro" Alexandr Vondra? Bývalý velvyslanec Česka v USA, držitel medaile od “ National Endowment for Democracy“ (NED)…? A co že je tato „National Endowment for Democracy“, neboli Národní nadace pro demokracii? Jeden ze zakladatelů NED Allen Weinstein k její činnosti uvádí: „Mnoho z toho, co my dnes děláme, dělala před 25 lety tajně CIA…“

Český vicepremiér má ale na svém kontě i členství v „Trilaterální komisi“, jež je často považována za skupinu, jejímž cílem je vytvoření jedné světové vlády. Dnes v této komisi místo Alexandra Vondry zasedá český ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg…Alexandr Vondra také spoluzakládal s dalším bývalým velvyslancem v USA Michaelem Žantovským „Program of Atlantic Security Studies“, jehož cílem je „identifikovat a analyzovat otázky a problémy zahraniční politiky a bezpečnosti v oblasti transatlantických vztahů a pomoci navrhnout praktická řešení a způsoby čelení těmto problémům“

Pod hlavičkou PASS organizovali spolu s dalšími jeho členy konference na téma „obecné perspektivy transatlantické vazby…“ Dnes je PASS nahrazen institutem „Prague Security Studies Institute“…

Jde z toho už hlava kolem soudnému člověku, Nezbývá, než tu lidskou blbost spláchnout troškou humoru. V Česku jedině Jaroslavem Haškem a jeho Švejkem, jehož prostřednictvím dokonce spoustu moudrých výročních zpráv BIS má své kořeny právě u Švejka, který byl sám přece nefalšovaným ruským špiónem…

„Všem četnickým stanicím se přísně ukládá, aby s nesmírně zvýšenou pozorností sledovaly všechny osoby procházející jich rayonem. Přesunutí našich vojsk ve východní Haliči dalo původ k tomu, že některé ruské vojenské části, překročivše Karpaty, zaujaly posice ve vnitrozemí naší říše… Tato nová situace umožnila ruským vyzvědačům, při pohyblivosti fronty, vniknutí hlouběji do území našeho mocnářství, zejména do Slezska i Moravy, odkud dle důvěrných zpráv velké množství ruských vyzvědačů odebralo se do Čech. Je zjištěno, že mezi nimi jest mnoho ruských Čechů, vychovaných ve vysokých štábních vojenských školách Ruska, kteří ovládajíce dokonale český jazyk, jeví se býti zvláště nebezpečnými vyzvědači, neboť oni mohou a jistě provedou i mezi českým obyvatelstvem velezrádnou propagandu,” psalo se ve vyhlášce rakousko-uherské policie před sto lety..."

A takto píše BIS nyní: “Kromě rozsáhlých ruských kontaktů do českého kriminálního prostředí spolupracují tyto skupiny při realizaci svých zájmů také s odborníky – právníky, finančníky a poradci různého druhu a zaměření…“

A jsme zpět na začátku článku; strážmistr Flanderka slovy Haška zdůvodnil zadržení ruského špiona Josefa Švejka: “Jisto je, že dle jeho vlastního doznání jediné to, že nemá aparát fotografický s sebou, zabránilo tomu, aby nefotografoval nádražní budovy a vůbec místa strategické důležitosti, a jest nesporné, že by byl tak učinil, kdyby byl měl dotyčný fotografický přístroj, který ukryl, při sobě…”

A jak si zajistit tajného spolupracovníka předchůdkyně BIS – tajné rakousko-uherské policie...? Nejvíce starostí dala Flandekovi instrukce, jak získati z místního obyvatelstva placené donášeče a informátory, nakonec, poněvadž uznal za nemožné, aby to mohl být někdo z místa, kde začínají Blata a kde je ten lid taková tvrdá palice, připadl na myšlenku vzít na tu službu obecního pasáka, kterému říkali “Pepku, vyskoč!”

Byl to kretén, který vždy na tuto výzvu vyskočil. Jedna z těch ubohých, přírodou a lidmi zanedbaných postav, mrzák, který za pár zlatek ročně a za tu nějakou obživu pásl obecní dobytek…

¨Když někoho uslyšíš mluvit, když chodíš po obědech od domu k domu, že je císař pán dobytek nebo podobné, hned přijď ke mně a oznam mně to. Dostaneš šesták, a když uslyšíš někoho vykládat, že to nevyhrajeme, zas půjdeš, rozumíš, ke mně a řekneš, kdo to říkal, a dostaneš zas šesták... A teď vyskoč!” nařídil mu strážmistr Flanderka. Když Pepek vyskočil, dal mu dva šestáky a spokojené napsal raport na okresní četnické velitelství, že již získal informátora.

„Biska“ má však také spoustu svých kladných stránek; příkladně se stará třeba o přicházející muslimy do Česka, z jejichž strany nám nic zlého nehrozí, proto si zaslouží naši péči a starostlivost. Zvláště těm 50 sirotkům ze Sýrie, což má na svědomí dle nového šéfa senátu Kubery "dobroserka" Šojdrová, a zkrátka všem, komu tzv. schengenský prostor dává šanci každého migrantovi, kromě zlých Rusů…

Jsme prostě vděční BIS, že zneškodnila operaci Moskvy, jež měla ohrozit naši bezpečnost; ještě že máme šéfa diplomacie, co nám vysvětlil, že imperiální agresivita Ruské federace předčí i směšné podřezávaní krků teroristy Islámského státu…

A ještě otázka webu Echo 24 na Pepka "vyskoč" č. 2, alias Miroslava Kalouska: Co podle vás znamenají předcházející volby pro pozici České republiky v Evropské unii? Už jste naznačil, že v zahraničních věcech bude hrát opozice velkou roli. Odpověď: Ano. Ty volby řekly, že v tuto chvíli převažují protievropské nálady, což si ani nemyslím, že je vliv domácích politiků. To je jenom vliv zbabělosti domácích politiků. Jednak je tu fakt, že jsme prohráli informační válku s ruskými zpravodajskými službami, možná jsme si ani neuvědomovali, že v ní jsme," tvrdí Pepek Kalda vyskoč a pokračuje:

"Ale ruské zpravodajské služby vedou velmi intenzivní, velmi kvalifikovanou hybridní válku ve sdělovacích prostředcích. Nejenom v našich, ale v každé evropské zemi mají za úkol zvyšovat protievropské nálady, logicky je v zájmu Ruska, aby za svými hranicemi neměla akceschopnou velmoc. Tak se o to snaží a u nás se mu to daří velmi dobře, protože kromě své nepochybné kompetence z hlediska dezinformačních války, tak mají spousta domácích pomocníků od Hradu, přes vládu, přes Poslaneckou sněmovnu, média a spolky..."

Inu, Jaroslav Hašek tenkrát, stejně jako BIS dnes, věděli, jak na ruské špiony; a padákový Kalousek svým dědičným zaujetím být slavným a posmrtně populárním k všemu jakoby z oka vypadl Haškovu obrlajtnantu Bergrovi od dělostřelectva, který si během bojů vylezl na vysokou jedli a zřídil si tam na větví pozorovací stanoviště „beobachtungspunkt“. Jak ti jeho ustoupili, už nemohl slézt, pokud nemínil padnout do zajetí nepříteli, který mezitím místa pod jeho stromem obsadil. Dva týdny pak nebohý Bergr visel na stromě, a aby nezemřel hlady, ohlodal celý vršek a živil se větvičkami a jehličím. A když ti jeho zase přišli, byl tak zesláblý, že spadl a zabil se. Byl po smrti vyznamenán zlatou záslužnou medalií za chrabrost…

PS: Zpráva BIS má 25 stránek a 40x se tam vyskytuje tvar slova Rusko, slovo terorismus pak jen 18x… Máme skutečně věřit tomu, že průměrný Rus je nebezpečnější než průměrný muslim? Máme se bát, že se v Česku jednou Rus opásá dynamitem a vyhodí se do luftu? Máme se bát, že v Česku někdy Rus spáchá na své dceři či manželce vraždu ze cti? Máme se bát, že se u nás jednou nějaká Češka rozejde s Rusem a on ji za to zavraždí? Máme se bát, že tu jednou mohou vzniknout ruské no-go zóny, kam nebude radno pro Čechy vkročit? Máme se bát, že tu jednou budou žít desítky tisíc Rusů, kteří budou zneužívat náš sociální systém? Mám se bát, že vysoké počty ruských školáků naruší výuku? Máme se bát, že Rusové budou v ulicích obtěžovat moji dceru, ,manželku a jednou třeba i vnučku…?

A co USA a její špioni, infiltrovaní také u nejen nás? Americká tajná služba CIA zřídila v Londýně už roku 1966 tzv. “Forum World Features”, aby dodávala vybraným 150 novinářům v 50 zemích světa včetně Československa články, které musely být otisknuty, za účelem manipulace veřejným míněním dle potřeb a zájmů vlády USA. McCarthismus

V dubnu 1978 prezident USA Jimmy Carter vytvořil tzv. Správu mezinárodních vztahů. V rukou tohoto prezidentského úřadu za půl miliardy dolarů ročně a s devíti tisíci zaměstnanci bylo soustředěno řízení a sledování tisku, rozhlasu a televize, filmů, výstav, dokonce celého systému vzdělávání zahraničních studentů… Ještě v roce 1996 uvedl bývalý ředitel operací CIA James Lilly při výslechu pro americký senátní výbor, že schůzky mezi představiteli CIA a pracovníky médií zůstávají i nadále běžnou praxí.

A bonbónek na závěr; američtí agenti CIA podle deníku The Guardian sledovali mobilní telefony 35 světových politiků. Mezi nimi byli německá kancléřka Merkelová nebo členové francouzské, španělské či italské vlády. Až 60 tisíc hovorů denně. Služba měla získat více než 200 kontaktů na světové lídry. Všechny výše popsané události byly v přísném rozporu s Ústavou Spojených států... Trump – Korea – válka…

Hlupáci šťastnějšími vojáky než inteligenti…?

Máme v ČR nejvíc romských organizací za desítky miliard, na Artěk ale letos ani koruna…

Špiónománie „věcí trapných“ jako za dob dobrého vojáka Švejka…?

Je Česko zase rejdištěm mazaných ruských špiónů…?

Kozel zahradníkem aneb Proč nebyl Bretschneider ministrem vnitra?

]]>
olser.bretislav@seznam.cz (BŘETISLAV OLŠER) EKONOMIKA Sun, 09 Dec 2018 17:06:53 +0000
Jádro nebo louče? http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2453-jadro-nebo-louce http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2453-jadro-nebo-louce Místopředseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny parlamentu ČR Mgr. Jiří Kobza uvádí odbornou konferenci o energetice

Zatímco v naší Poslanecké sněmovně parlamentu se většina poslanců přes znechucení voličů stará pouze o to, jak zničit výsledky demokratických voleb a pomocí toho se zbavit jimi tolik nenáviděného premiéra, poslanci za Svobodu a přímou demokracii (SPD) pracují pro záchranu naší svobody a státní samostatnosti. Rozumně ignorují mocichtivé Piráty, a další jim podbízivé pidistrany, které se nemohou smířit s tím, že o ně občané prostě nestojí, a dali jim proto ve volbách přímo historické výprasky. Pominu-li workoholického předsedu Tomia Okamuru, který již prosadil trpělivou, systematickou a tichou prací do zákonné podoby mnoho bodů ze svého programu, pak jedním z velice aktivních jeho spolupracovníků je místopředseda Zahraničního výboru parlamentu Mgr. Jiří  Kobza, který pořádá na půdě Poslanecké sněmovny odborné konference k důležitým otázkám dneška. Od svobody projevu po ceny elektřiny, benzinu a tím i ostatních životních potřeb, které se týkají úrovně života každého z nás.

 A co je důležité, na konferencích poslance Kobzy neprobíhají pouze ideologické hádky mezi věci neznalými politiky, co si o té či té koncepci myslí, jako to dělají s oblibou naši veřejnoprávní moderátoři. Mezi panelisty jsou naopak významní odborníci, kteří hovoří k dané problematice opravdu do hloubky, takže se posluchač dozví to, o čem naše neomarxistické a europeistické sdělovací prostředky mlčí jako hrob. Je pouze smutné, že poslanci, kteří by zejména měli poslouchat s nastraženýma ušima, protože o těchto věcech hlasováním rozhodují, na nich až na výjimky chybí. Nedivme se pak špatným zákonům, když o nich rozhodují lidé, kteří o daných problematikách takřka nic nevědí a ani vědět nechtějí a díky tomu je ovlivní i podprůměrný lobbista.

Poslední odborná konference Jiřího Kobzy Energetická budoucnost ČR – perspektivy energetické politiky se zabývala otázkami nadmíru důležitými pro životní úroveň každého z nás. Zejména otázkou, co přinese státům v EU nepromyšlené a módní odstavování draze pořízených a vysoce ekologických jaderných elektráren. Co se stane po nahrazení těchto čistých zdrojů vyrábějících nejlevnější elektřinu v minulosti tolik odsuzovanými elektrárnami uhelnými, plynovými či dokonce v Německu tolik propagovanými „elektrárnami“ vyrábějícími elektřinu ze smrduté biomasy, větru či ze slunečního záření.

A věřte, že když odpovědi na tuto opravdu závažnou otázku slyší člověk z úst lidí, kteří o věci opravdu něco vědí, jde mu mráz po zádech z toho, kam nás dostala megalomanská touha po moci kancléřky Merkelové a touha mnohých našich politiků po získání lukrativních křesel v Bruselu. Vzpomeňme jen, jaký lukrativní post ve vedení evropské energetiky dostal za prosazení pro náš národ tak tragické Lisabonské smlouvy Mirek Topolánek,  i když je v této oblasti naprostý diletant. A kolik dalších poslanců by podobné posty za zradu nejen své strany ale celého národa rovněž bralo.  

Ale vraťme se ke konferenci:

Již jen jména panelistů - neohrožená bývalá předsedkyně Energetického úřadu Ing. Alena Vitásková, energetický analytik a minoritní vlastník ČEZu Ing. Michal Šnobr, ředitel obchodu a strategie ČEZu, majitel uhelné elektrárny Jetmarovice Ing. Pavel Cirany, ekonom, energetický manažer a analytik Ing. Vladimír Štěpán z ekologické fakulty University v Ústí nad Labem, poslanec a ekonomický expert ODS a Institutu Václava Klause Ing. et Ing. Jan Skopeček a novinář zabývající se touto problematikou v Britských listech Jiří Kotrba slibovala zajímavé dopoledne. Všichni tito odborníci se zamýšleli nad tématem konference a nad problematikou predikce různých scénářů budoucího vývoje naší energetiky včetně jejich ekonomických a bezpečnostně-strategických konsekvencí. A hlavně se snažili odpovědět na otázku, jak zajistit alespoň jakous takous budoucnost naší energetiky, která je právě vyšlým Energetickým balíčkem EU do roku 2030 tak striktně omezována požadavky Německa schvalovanými poslušným Bruselem.

I když je jasné, že i po Sametu se dělaly z počátku v energetice vesměs z neznalosti věci chyby, prudké zdražování cen začalo až po našem vstupu do EU v roce 2004, kdy jsme se stali součástí energetického celku EU s liberalizovaným trhem a se spekulativním trhem s emisními povolenkami. Fanatický a ekonomicky naprosto nedomyšlený postoj volání EU po nových, tak zvaně obnovitelných zdrojích energie (OZE) a neskutečně obrovské stamiliardové dotace do těchto módních zdrojů energie zhroutily kompletně ceny v energetice. Přitom ekonomická návratnost vynaložená na výstavbu těchto zdrojů energie skončila a stále končí v nedohlednu. Díky OZE přestalo naprosto fungovat v energetice tržní prostředí. Obrovsky se zdražila elektřina, ceny benzinu a všech komodit na ně vázaných.

Ať již má každý na to názor jakýkoliv, pokud neodejdeme z EU a budeme poslouchat mudrlanty z Bruselu, musíme podle jejich Energetického balíčku na rok 2030 zvýšit výrobu elektřiny z OZE na 20 procent neboli na 17 terawatthodin. Na jednu terawatthodinu přispíváme kolem 400 000 euro, neboli 10 400 000 Kč,  neboli spotřebitel zaplatí na OZE cca 10 Kč na 1kWh.

Ale ani to bruselským a zejména německým fanatikům nestačí. Do budoucna chtějí zastavit výrobu ve všech moderních jaderných elektrárnách i v odsířených hnědouhelných elektrárnách a podporovat výrobu pouze z OZE.

Nezajímá je, odkud bude EU takové množství OZE brát? Ani nevypracovali pořádnou odbornou studii, zda jsou opravdu ty větrníky, solárka a páchnoucí biomasa tak ekologické, jak tvrdí. Nezajímá je, jak neekologicky se vyrábějí skla do solárek, kolik lesů by padlo na pořizování biomasy, kolik polí by bylo zabráno na pěstování řepky do ekonafty. Již jen jejich požadavek 20 % přídavku OZE poničil naší přírodu tak, jako nepamatuji. A to nehovořím o tom, že pod zaklínadlem ekologie a bezpečnosti místo současných benzinových aut chtějí přejít na elektromobily. Taktně přitom mlčí o tom, že baterie do nich nejdou vyrobit bez nedostatkového lithia a o ekologických dopadech na jeho těžbu. Ani nepředložili rozbor, kolik bude stát likvidace těchto vysoce neekologických baterií a jak tím zamoří v úložištích zem. O tom, co si počnou občané nemající prostředky na tyto drahá auta, nemluvě.

A pokud jde o ekologickou výrobu elektřiny v plynových elektrárnách, tak vzhledem k nenávisti merkelovského Německa vůči ruskému prezidentu Putinovi je podle expertů spolehlivost na zemní plyn z Ruska geopoliticky téměř neřešitelná. Ne snad proto, že by zavřelo kohoutky Rusko, ale pokud bychom dostatečně neposlouchali, může je zavřít Německo, přes nějž veškerý plyn do Evropy z Ruska vede.

Proč si prosperující Evropa přivodila v 21. století tuto energetickou katastrofu?

Když se člověk zamyslí nad tím, proč EU v 21. století trvá na předpotopních OZE, nalezneme jedinou odpověď - OZE jsou sice opravdu zdroje, ale zdroje obřích dotací a z toho plynoucích zisků. A proto je tak nadšeně vítají podnikatelé a sponzorují ty politiky, kteří jim na výrobu OZE zajistí dotace.

Co na tom, že jsme po Sametu chtěli tržní prostředí, které nejde v energetice uskutečnit, je-li jeden ze zdrojů s obrovskými dotacemi. Co na tom, že jsou ekobaroni vyrábějící tyto nesmysly dotováni stamiliardami z našich peněz. Jen když jim to přinese zisk a politikům lukrativní posty v Bruselu.

Co na tom, že zdražování energií kvůli OZE vede k energetické chudobě. Že již před lety vyhlásila Velká Británie energetickou chudobu asi u 20 % občanů, kteří museli rozhodovat, zda vařit či topit. Co na tom, že jeden z vážných důvodu brexitu byla právě obava z energetického rozvoje VB, když jí EU nechtěla povolit výstavbu jaderné elektrárnyNa rozdíl od VB jsme moc malí a moc blízko Německu a nic takového jako VB si pro naše vystoupení z EU jako jeden z důvodů asi naši politici nedovolí.

Co na tom, že díky OZE vznikají zejména v Německu blackouty. Díky vysokým dotacím do OZE se v Německu pustilo obrovské množství podnikatelů do jejich výstavby a postavilo bezhlavě tak velký počet OZE, že pro ně Německo nemá dostatek přenosových sítí. Díky společné energetické síti s Německem byla již i ČR na jejich pokraji. Aby jim zabránila, musela ČR na hranicích vybudovat proti nim příčné transformátory a tedy investovat do přepravy energie velké peníze, aniž tento chaos v energetice zavinila.  Takže ochrana hranic je nutná nejen proti životunebezpečným hostům německé kancléřky, ale i proti její ekopolitice.

K čemu tato politika Německa a potažmo EU povede v budoucnosti?

Chvíli budeme ještě alespoň navenek energeticky soběstační. Pokud ale ztratíme energetickou soběstačnost přistoupením na příkazy Bruselu, tedy na zrušení jaderných elektráren a výroby elektřiny pouze z OZE, povede to ke ztrátě národní suverenity.  Nehledě k tomu, že nebude elektřinu odkud dovážet, když to udělají všechny státy EU.

Napadá mne, že vlastně Hitler byl proti Merkelové fušer. Aby získal kus Evropy na vybudování Velkoněmecké říše, musel povraždit 50 milionů lidí, zatímco jí stačilo místo zbraní použít dotace pro podnikatele a lukrativní posty pro politiky a je po obraně národních suverenit. Energetická koncepce ČR je řízena z Německa a díky sousedství máme ceny elektřiny německé. Protože ale náš stát nevypracoval dosud energetickou strategii ČR, těžko se může proti chybnému Energetickému balíčku EU  do roku 2030 postavit, když se nemá o co odborně opřít.

Každému jistě napadne otázka, jak je to možné, že Německu i po odstavení mnoha bloků jaderných od roku 2011 nechybí elektřina a vystačí si s OZE a uhlím a i to chce v budoucnu eliminovat. Je to především současnými obrovskými dotacemi do OZE a  díky tomu jejich překotným budováním. Je sice nesmysl měnit čisté zdroje neničící okolní přírodu za jiné čisté zdroje, ale  hlavně že dostávají politici za to hlasy ve volbách u neodborné veřejnosti. Německo si navíc zatím může dovolit takto hazardovat jednak proto, že stále 70-80 terawatthodin vyrábí ročně z jádra, ale  zejména proto, že od roku 1990 neomezilo ani jednu elektrárnu uhelnou a  vyrábí pomocí nich 146-158 terawatthodin. Poslední vláda otevřela uhelným hnědouhelným nejméně na 15 let dveře. Zatím je tedy vše OK a hlavně přebytky OZE elektřiny mu umožňují  její velký export. To zapříčinilo propad cen elektřiny z 50 euro na snesitelných 20 euro. Němci si tak hrají na toho, kdo udává směr svojí energetickou politikou a my nejsme schopni se ohradit. Šok nás ale čeká v roce 2022 po odstavení všech jeho jaderných bloků, čímž přestane Německo s exportem. Němci chtějí řešit situaci Nordstreamem I a dostavěním Nordstreamu II. z Ruska. Z pohledu Německa je to řešení. Ale pro nás je to veliké nebezpečí. Pokud neposlechneme jejich pokyny, stačí jim otočit kohoutkem, protože 90 % dodávek plynu bude záviset na německých dodávkách.

Výše uvedená vize není mediální strašák, ale plyne z diskuse odborníků k Energetickému balíčku EU do roku 2030

Ať již má každý na to názor jakýkoliv, pokud neodejdeme z EU a budeme poslouchat mudrlanty z Bruselu, musíme podle jejich Energetického balíčku na rok 2030 zvýšit výrobu elektřiny z OZE na 20 procent neboli na 17 terawatthodin. Na jednu terawatthodinu přispíváme již nyní kolem 400 000 euro, neboli 10 400 000 Kč,  neboli spotřebitel zaplatí na OZE cca 10 Kč na 1kWh.

Kdyby zůstalo alespoň vše ostatní jako dosud, dalo by se to ještě přežít, i když bychom dopláceli nadále zbytečně ekobaronům 10 Kč za 1KWh elektřiny. Ale Německo chce do roku 2022 odstavit všechny zbylé jaderné elektrárny a chce postupně přejít na výrobu elektřiny pouze z OZE bez ohledu na to, že na tunu paliva z biomasy je podle odborníků množství nečistot mnohem vyšší než z uhlí. A má dokonce i odpověď na otázku, co bude dělat, pokud nastane nedostatek energie, až všechny lesy a pole na výrobu biomasy zničíme. Začne prostě vyrábět elektřiny méně a odpojovat spotřebitele. To není žert ani pomluva. Je na to připraveno ve výše uvedené strategii EU na rok 2030. A nejen Německo, ale i podržtaška Merkelové Micron slíbil snížit  počet francouzských jaderných elektráren do roku 2035 ze 75 na 50. Bude to největší počet odstavených jaderných reaktorů. Španělsko chce rovněž do roku 2030 skončit nejen s jadernou, ale dokonce i s uhelnou výrobou. Jediné Polsko bude vyrábět elektřinu jako dosud z uhlí, protože jiné zdroje prostě nikdy nezavedlo. 

CO s tím můžeme dělat?

Ať již ale má každý na to názor jakýkoliv, pokud neodejdeme z EU a budeme poslouchat mudrlanty z Bruselu, musíme podle Energetického balíčku na rok 2030 zvýšit OZE na  20 procent neboli na 17 terawatthodin. Spotřeba elektrické energie navíc roste a počítá se, že vzroste z 20 % na 40-60 %. Debata, z čeho jí vyrábět, je proto důležitá.

Dnes vyrábíme 50 % elektřiny z hnědého uhlí, třetinu z jádra, 4 % z plynu a 14 % z OZE. Výroba z uhlí klesla o polovinu a byla nahrazena jádrem.  Bude dále klesat, protože se odhaduje, že v roce 2070 uhlí nebude. Z jádra vzroste výroba na 40 terawatthodin proti dnešním 30. Budou nahrazeny nové bloky v Dukovanech a dokončen jeden v JET. Z OZE vzroste výroba  z 10 terawatthodin na 20, z plynu ze 4 na 7. Pokud jde o OZE, v roce 2020 měla narůst podle EU o 20 %, ale nakonec stačilo 13,6, protože v některých státech rostla přes 20 %. V roce 2030 má narůst opět přes 20 %, což by znamenalo z dnešních 10 na 17 terawatthodin. Nezbývá než doufat, že se to trochu zmírní, ale i tak je hrozné platit tolik peněz zbytečně. Snad se také může změnit trochu vláda v Německu a Němci se přidají ke žlutým vestám v Paříži. Právě v době, kdy dopisuji článek, přišla do redakce zpráva agentury AFD , že dnes v centru Paříže nedaleko bulváru Champs-Élysées policie použila slzný plyn proti některým účastníkům protestu spojovaného s hnutím takzvaných žlutých vesta příslušníci pořádkových sil zadrželi více než 350 lidí. Doufejme, že si ani v jiných státech nenechají občané bezdůvodné zdražování energií líbit.

ČEZ chce proto moudře ponechat takzvaný mix všech zdrojů a stupňovat či ubírat z toho či onoho podle situace, jaká bude v EU nomenklatura. Otázkou je, zda mu to EU dovolí. Zejména, zda mu povolí budování nových jaderných bloků. Již dnes dělá velké obstrukce pomocí norem. Dříve se počítalo, že bude jeden blok stát kolem 50 mld Kč, díky zpřísnění norem EU cena prý bude kolem 250 mld. Žádný soukromník se do takového hazardu nechce pustit a to nejen z tohoto důvodu, ale i z obavy, že po dostavbě může EU jadernou elektřinu zakázat a budou u nás stát jen betonové trosky bez možnosti návratnosti peněz. Musel by se proto toho ujmout stát tak jako ve Velké Británii a nyní v Maďarsku. Chce to ale velmi silného a odvážného politika typu prezidenta Orbána. Jinak se obávám, že nás postupně Německo navrátí o století zpět, ne-li k loučím. 

Existuje kromě czexitu vůbec nějaká cesta ven z tohoto merkelovského šílenství?

Teoreticky ano. Stačilo by přestat s největší legálnou korupcí - dotacemi a tím vytvořit stejné podmínky pro všechny výrobce energie a postavit se proti jednotné energetické politice EU. Jenže každý cítí, že to chce obrovskou sílu, odvahu a jednotu a tu není nikde ani u nás, natož v EU vidět.

Při současné patolízalské politice našich politiků vůči Německu a EU si jdu pro jistotu koupit petrolej do petrolejové lampy po prababičce a zdravím čtenáře na „Na shledanou v blackoutu!“

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) EKONOMIKA Sat, 08 Dec 2018 07:32:27 +0000
Zákaz mentolových cigaret promění trh s tabákem http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2434-zakaz-mentolovych-cigaret-promeni-trh-s-tabakem http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2434-zakaz-mentolovych-cigaret-promeni-trh-s-tabakem Mentolové cigarety budou i v EU už jen minulostí. Europoslanci odhlasovali jejich zákaz do roku 2022.

Pád ceny akcií British American Tobacco způsobilo pět let staré rozhodnutí správní rady Amerického úřadu pro potraviny a léčiva, které tvrdí, že mentolové cigarety představují větší zdravotní riziko než běžné cigarety. Na základě tohoto rozhodnutí se nyní začne proměňovat celý americký trh s tabákem. Některá podnikatelská odvětví jsou citlivá na nastavení regulatorních podmínek. V případech, kdy se regulace změní, může docházet ke skokovým výkyvům v cenách akcií. Příkladem z poslední doby jsou akcie společnosti British American Tobacco, která je největší veřejně obchodovanou tabákovou společností na světě.

 

Cena akcií British American Tobacco se ještě před rokem pohybovala kolem 51 liber, dnes se však propadá k úrovni 29 liber. Sestupný trend vyvrcholil během včerejšího obchodování, kdy došlo k pádu ceny akcií o téměř 11 procent. V průběhu dneška cena akcií dál klesá. Důvodem k poklesu ceny akcií bylo zveřejnění informací deníku The Wall Street Journal, že Americký úřad pro potraviny a léčiva chce zakázat prodej cigaret s příchutí mentolu. British American Tobacco přitom vlastní oblíbenou značku mentolových cigaret Newport, která podle analýzy společnosti Barclays tvoří zhruba čtvrtinu zisků celého koncernu. Cena akcií zareagovala na informace o nových regulatorních podmínkách okamžitě, přestože bude trvat zhruba dva roky, než zákaz bude moci vstoupit v účinnost. Mezitím se British American Tobacco zaměří na uvádění nových tabákových výrobků na trh. Do budoucna tabákové koncerny počítají s rostoucí oblibou zahřívaného tabáku a nové generace elektronické nikotinové páry.

 

S pozdravem a přáním pěkného dne

 

Ing. Štěpán Křeček, MBA

]]>
stepan.krecek@bhs.cz (ŠTĚPÁN KŘEČEK, hlavní ekonom BH Securities ) EKONOMIKA Wed, 14 Nov 2018 07:09:02 +0000
Odklon od jaderné energetiky oznámený premiérem nás posune o století zpět http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2413-odklon-od-jaderne-energetiky-oznameny-premierem-nas-posune-o-stoleti-zpet http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2413-odklon-od-jaderne-energetiky-oznameny-premierem-nas-posune-o-stoleti-zpet Jaderné elektrárny jsou stále nejvýznamnějšími výrobci elektřiny ve vyspělých státech světa

Premiér Andrej Babiš na poslaneckých interpelacích odpověděl na dotaz poslance ODS Vojtěcha Munzara k prodloužení životnosti jaderné elektrárny Dukovany, že "v Evropě nikdo neumí jadernou elektrárnu postavit, proto bychom se asi měli zaměřit na solární elektřinu a větrníky". Tato jeho odpověď svědčící o jeho naprosté neznalosti věci vyvolala mezi poslanci nejen překvapení, ale i nevoli. Zejména poslanci ODS tento odklon od dlouhodobě stabilního jaderného zdroje energie jasně odmítají. Místopředseda podvýboru pro energetiku Vojtěch Munzar na prehistorický názor pana premiéra reagoval slovy: „Chápu potřebu státu hledat různé zdroje energetiky, ale nelze ustoupit od jaderné energetiky jenom proto, že ČEZ jadernou elektrárnu v současné době stavět nechce. Energetická bezpečnost je zájmem státu a tedy vlády, a ta by měla tento zájem prosadit a nalézt možnosti výstavby." 

Místopředseda hospodářského výboru Ivan Adamec našemu listu sdělil, že „jaderná energie je pro Českou republiku dlouhodobě nejstabilnější a udržitelný zdroj elektrické energie. Slova, že by se Česká republika měla spíše zaměřit na ‚větrníky‘ a solární energii, jsou v naprostém rozporu se státní energetickou koncepcí. Úkolem vlády by mělo být co nejdříve rozhodnout o způsobu dostavby jaderných bloků v Dukovanech a následně v Temelíně. Debata o tom, kterým směrem by se Česká republika měla v energetice vydat, nás posunuje o několik let zpět a přibližuje dobu, kdy nebudeme energeticky soběstační.” 

Doufejme, že si pan premiér něco z jaderné energetiky přečte a uvědomí si že již nežijeme v předminulém století jen proto, že to stále nepochopila kancléřka Merkelová, která by snad chtěla vyrábět elektřinu ještě třením liščích ocásků. Že si jako zkušený a úspěšný podnikatel uvědomí, že z její omezenosti v teoretické fyzice může naše republika velice těžit prodejem levné jaderné elektřiny Německu, které nebude po zrušení 17 jaderných elektráren mít dostatek elktřiny na chod svého dosud ještě rozvinutého průmyslu.

 

 

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) EKONOMIKA Thu, 01 Nov 2018 16:32:02 +0000
Kalousek zadlužil ČR 714, Sobotka 409 a Zemanovy ČSSD vlády 201 mld. Kč http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2383-kalousek-zadluzil-cr-714-sobotka-409-a-zemanovy-cssd-vlady-201-mld-kc http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2383-kalousek-zadluzil-cr-714-sobotka-409-a-zemanovy-cssd-vlady-201-mld-kc Kalousek zadlužil ČR 714, Sobotka 409 a Zemanovy ČSSD vlády 201 mld. Kč
V  době schvalování státního rozpočtu se naši politici neustále přou, která strana by dělala vše lépe a nezadlužovala naší zemi, jako Andrej Babiš. Nedalo mi to a dala jsem si práci s prostudováním tabulky uvádějící nominální státní zadlužení a porovnala, za kterých vlád či ministrů financí zadlužení ČR nejvíce rostlo. A byla jsem jako člověk pravicově založený velice zklamaná. Nejvíce, 714 miliardami, zadlužily zem vlády ODS s premiéry Topolánkem a Nečasem díky jejich nepochopitelnému lpění na ministru financí Kalouskovi, přestože v jejich řadách je několik velmi schopných friedmanovských ekonomů. Samozřejmě další ekonomický expert, socialista Sobotka, se také nenechal zahanbit  dluhem 409 miliardami za jeho řádění v čele ministerstva financí za vládnutí socialistů Špidly, Grosse a Paroubka. Za vlád Zemana, který soustavné zadlužování po vzoru svého vzoru Keynese zavedl jako první (pominu-li zákrok ČNM v době Sarajevského atentátu) , se také jeho ministři Svoboda, Mertlík a Rusnok s 201 mld slušně činili. Jediná vláda v čele s friedmanovcem Klausem a ministrem financí Kočárníkem dokázala vyvést naší zemi po 50 letech řádění komunistů do plusového rozpočtu - odmyslím-li 158.8 mld převzatého evymahatelného dluhu z komunistické éry. Bohužel tuto vládu smetl tragická Sarajevský atentát organizovaný Luxem (KDU), Skalickým (ODA) a Pilipem (ODS) za veselého přihlížení prezidenta Havla a levicových politiků.  (Od Sarajevského atentátu roste v průměru státní dluh 86,9 mld. Kč ročně). 
 
Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že vláda ODS v čele s Václavem Klausem převzala v roce 1992 po komunistech nedobytné pohledávky ve výši 158,8 Kč. V roce 1996 po násilném ukončení tzv. Sarajevským atentátem předala tento převzatý dluh snížený o 3,6 mld. Kč panu Tošovskému.  Neboli nebýt komunistického dluhu, pracovala s přebytkovým rozpočtem. 
 
Tošovský spolu se spolutvůrcem Sarajevského atentátu, ministrem financí Ivanem Pilipem, navýšil dluh v důsledku jím uměle vyvolanou měnovou krizí o 39,5 mld. Kč. Sarajevský atentát prohavlovských pravdoláskovců tedy ožebračil naši zemi, která se začínala pomalu vzpamatovávat z panování komunistů, o cca 40 mld.Kč. Horší ale bylo, že díky němu se dostali k moci socialisté v čele s keynesiáncem Milošem Zemanem, který byl přesvědčen, že státní dluhy nevadí. Zeman přebral zemi zadluženou po komunistech a Tošovském s dluhem 194 mld. Kč a vykřikoval lži o spálené zemi Klausovou ODS. Ano, byla spálená, ale komunisty a jeho oblíbenými Havlisty- strůjci Sarajeva. To se ale tehdy nesmělo říkat a tak to Zeman zbaběle svalil na protivníka jeho ČSSD - na pravicovou Klausovu ODS, i když musel dobře vědět, že za dluh mohou levičáci - komunisté a pravdoláskovci. To byla po Sarajevském atentátu pro naši zem druhá velká rána. Politické směřování se začalo točit doleva, což bylo doprovázeno nepřetržitým zadlužováním státu.

Zemanovi socialističtí ministři financí rozjeli na místo friedmanovského ekonomického modelu keynesiánský ekonomický model, čímž přinesli první opravdu vážné soustavné zadlužování naší země. Za 4 roky panování Miloše Zemana a jeho ministrů financí Ivo Svobody, Pavla Mertlíka a Jiřího Rusnoka vrostl státní dluh o 201,2 miliard Kč. Další socialistické Špidlovy, Grossovy a Paroubkovy vlády, všechny s ministrem financí Sobotkou, v  zadlužování vesele pokračovaly a docílily 409 mld. dluhu. 

Díky výše uvedenému keynesiánskému řádění socialistů převzal Mirek Topolánek od Sobotky skutečně již spálenou zemi zadluženou 802,5 miliardami. Bohužel místo toho, aby se pokusil smrtonosný růst dluhu zarazit jmenováním některého schopného ekonoma z řad ODS, jmenoval k šoku všech neodborníka - bývalého národněfrontního politika Miroslava Kalouska - a pod taktovkou Bursíkových Zelených nadále vesele pokračoval v rozhazování státních peněz. Během pouhých tří let narostl dluh o 375,9 miliard Kč. Ročně tedy narůstal pod taktovkou nejlepšího ministra financí EU Kalouska dluh v průměru o 113 mld. Kč. Jak to pak musí vypadat v samotné EU, kde takový pan Kalousek platí za hvězdu, raději pomlčme. Co je ještě horší, Petr Nečas, od něhož si zděšení pravičáci slibovali, že se omluví za levicově laděného Topolánka a bude se snažit jeho furiantské a neodborné řádění zarazit,  ponechal tohoto ministra financí nadále i ve své vládě , dluh vzrostl o dalších 113 miliard. Kalousek se svými více než 119 miliardami ročního přírůstku drží v čele všech neschopných ministrů financí po Sarajevském atentátu.  Není se čemu divit. Místo toho, aby již konečně zavedl skutečnou rovnou daň a oživil tak zájem cizích podnikatelů a investorů o nás, tak se jen zajímal jen o to, jak naopak daně zvýšit, a to nejen podnikatelům, ale dokonce i obyčejným nemajetným občanům. A co víc, Petru Nečasovi to nevadilo. Celkem po odchodu těchto dvou vlád ODS narostl Kalouskem dluh o 714 miliard. A co víc, volební vlajkovou loď ODS - ROVNOU DAŇ - odmítl Topolánek zavést s tím, že jí nevěří, čím důvěru v pravicové politiky naprosto zničil. Od té doby přestali lidé věřit nejen ODS, kterou před tím znali pod vedením Klause jako vzor pravice, ale přestali věřit pravici vůbec, což je hrozná rána pro ČR.

Každý rozumný pravicový volič ví, že ekonomika státu se oživí výhradně snížením daní. Ne nadarmo za tuto myšlenku dostal vynikající ekonom Milton Friedman Nobelovu cenu za ekonomii. Je vidět, že dokud se nestane ministrem financí skutečně schopný ekonom, jako např. Miroslav Ševčík, Jan Skopeček, Pavel Kohout nebo Petr Mach či některý z mladých ekonomů z fakulty doc. Ševčíka,  pak se naše země z dluhové pasti nevymotá. 

Sarajevský atentát osobně neublížil Havlem tolik nenáviděnému Václavu Klausovi, přesto naší zemi ublížil přímo tragicky. Nárůst státního dluhu v důsledku socialistických koalic a vlád byl od té doby v průměru 105 mld. Kč ročně. A jak se zdá, pokud se nestane zázrak, občané se neprobudí k rozhodnému činu a nesmetou tyto Kalousky, Sobotky a další "ekonomické experty"  do Vltavy, tak se jim podaří dohnat Řecko navzdory tomu, že ještě nemáme euro.

To si zřejmě říkali voliči při volbách po tomto zklamání z politiků ODS a volili  člověka, v něhož doufali, že konečně přestane naší zem zadlužovat, zvyšovat daně a bude rozumným ekonomem, když sám vybudoval holding 240 podniků Agrofert. Do politiky se tak dostalo nové uskupení ANO  vedené úspěšným podnikatelem Andrejem Babišem. Po jeho nástupu na Ministerstvo financí v roce 2014 byl skutečně celkový státní dluh 1663 mld. s průměrným dosavadním ročním nárůstem dluhu 100 mld. zabrzděn a v roce 2017 končila  vláda keynesiánce Sobotky s poklesem dluhu -38.3 miliard. Jak dopadne panování Babiše ve funkci premiéra uvidíme.  Pokud ale letos získá pokles dluhu -50 miliard jak naznačuje v médiích ministryně Schillerová, tak i přes předpokládaný 50miliardový nárůst dluhu v rozpočtu na rok 2019 by celkový výsledek za oba roky vládnutí Babiše byl 0 a slib, že přivede zem k vyrovnanému rozpočtu by splnil. Uvidíme.

Vše ukazuje níže uvedaná tabulka.

Roky vládnutí

Státní  dluh

Roční nárůst

Celkem

Premiér

Ministr financí

Poznámky                              

1991

 

164.0

 

 

 +164.0

Čalfa

 

Klaus

 

 

1992

 

158.8

 

 

 +158.8

Pithart

 

Špaček

 

 

1992 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

 

158.8

 

 

 

Klaus

 

Kočárník

 

 

1994

 

157.3

 

- 1.5

 

 

 

 

 

1995

 

154.4

 

- 2.9

 

 

 

 

 

1996 4.6. 

 

155.2

 

+0.8 

 

- 3.6

 

 

 

Konec jediné pravicové vládě skončil s poklesem  dluhu po KSČ  -3.6 mld.

 

 

 

 

 

 

 

SARAJEVSKÝ ATENTÁT nastartoval zadlužování státu

1997 2.6.

 

173.1

 

+ 17.9

 

 

Tošovský

 

Pilip - 415 dní

 

 

1998 22.7. 

 

194.7

 

+ 21.6

 

+ 39.5

 

 

 

Důsledek Sarajevské měnové krize  - první zadlužování po komunismu o +39.5 mld 

1998 22.7.

 

194.7 

 

 

 

Zeman

 

Svoboda - 363 dní

 

 

1999 20.7. 

 

228.4

 

+ 33.7

 

 

 

Mertlík - 632 dní

 

 

2001 12.4.

 

289.3

 

+ 60.9

 

 

 

Mertlík

 

 

2001 12.4. 

 

345.0

 

+ 55.7

 

 

 

Rusnok - 459 dní

 

 

2002

 

395.9

 

+ 50.9

 

+201.2

 

 

 

Keynesiánský model socialistů nastartoval první velké soustavné zadlužování 201.2 mld

2002 15.7. 

 

395.9

 

 

 

Špidla

 

Sobotka  1512 dní

 

 

2003

 

493.2

 

+ 97.3

 

 

 

 

 

2004

 

592.9

 

+ 99.7

 

 

 

 

 

 

2004

 

592.9

 

 

 

Gross

 

Sobotka

 

 

2005

 

691.2

 

+100.7

 

 

 

 

 

 

2005

 

691.2

 

 

 

Paroubek

 

Sobotka

 

 

2006

 

802.5

 

+ 111.3

 

+409.0

 

 

 

Nárůst dluhu za působení  Sobotky činil  409 mld.

 

 

 

+610.2

 

 

 

Nárůst dluhu za socialistických Keynesiánských vlád  celkem 610.2 mld.

V průměru rostl ročně za socialistů 87 mld.

2006 4.9.

 

802.5

 

 

 

Topolánek

 

Kalousek

 

 

2007

 

892.3

 

+ 89.1

 

 

 

 

 

2008

 

999.5

 

+ 107.2

 

 

 

 

 

2009 8.5.

 

1 178.2

 

+ 178.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+375.9

 

 

Nárůst dluhu za Topolánka s ministrem Kalouskem celkem  375.9 mld.

V průměru rostl 125.3 mld. ročně 

2009 8.5. 

1178.2

 

 

Fischer

Janota  431 dní

 

2010 13.7

1344.1

+ 165.9

 +165.9

 

 

 

2010 13.7.

1344.1

 

 

Nečas

Kalousek 1943  všech 

 

2013 10.7.

1683.0

+339.0

 +339.0

 

 

 Nárůst dluhu za Nečase s Kalouskem +339.0 mld., ročně 113.0 mld.

 

 

 

 

 

 

 Za celou dobu vlád  ODS vzrostl díky Kalouskovi dluh o +714 mld.

V průměru rostl ročně 119.0 mld.

2013 10.7.

1683.3

 

  

 Rusnok

 Fischer 203 dnů

 

2014 29.1.

1663.7

 -19.6

 -19.6

  

 

 

2014  29.1.

1663.7

 

 

 Sobotka

 Babiš 1067 dnů

 

2015 1673.0 +10.0

 

 

 

 

 2016

1613.0

-60.0

 

 

 

 

 2017 13.12.

1624.7

+11.7

 -38.3

 

 

 

 2017 13.12

 1624.7

 

 

 Babiš 1. vláda

 Babiš

 

 2018 27.6.

 

 

 

 

 

 

 2018 27.6

 

 

 

 Babiš 2. vláda

 

 

 2018 13.12.

 1613.4

 -11.3

 

 

 

 odhaduje závě  roku ministryně financí Schillerová

 2018 31.12

 

 

 -50.4

 

 

 Celkem by tak  za Babiše  klesl státní dluh o -50.4 mld.

 2019

 

 

 +50

 

 

V rozpočtu na rok 2019 počítá Babiš s 50 mld deficitu. Pak by byl koncem roku 2019 rozpočet bez nárůstu dluhu, neboli vyrovnaný. Což babiš sliboval při nástupu na ministerstvo financí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový nárůst dluhu státního rozpočtu za patnáct let vlád ČSSD, ODS a úřednické vlády je 1508.8 mld. Průměrně ročně činí nárůst 100,5 mld. Kdyby takto narůstal dluh ve 4 následujících letech Babišových vlád (včetně loutky Sobotky) pak by činil konečný dluh 1508.5+ 402= 1910,5 mld Kč.

 

Graf převzat z Wikipedie a hodnoty uvedené v něm byly převzaty do tabulky.

Co k tomu všemu říci na závěr?

Je smutné, že kromě skutečného státníka a ekonoma Václava Klause  se po jeho odchodu z výkonné politiky nenalezl nikdo, kdo by pokračoval s opravdovým nasazením za prosazování jeho ekonomické reformy nastartované v roce 1991 pro budování kapitalismu u nás.  Lépe řečeno, že nikoho takového Havlem pomatení snílci o třetích cestách ke komunismu s lidskou tváří nepustí ke slovu. Pro pravicově cítícího člověka je smutné, že  toto destruktivní úsilí  neschopných kavárníků prorazil bývalý komunista, ale musím objektivně uznat, že se mu zatím i přes obrovský řev havlistických kavárníků snižování zadlužování naší země vede. A právě v této věci bych na něj neútočila. Jiná věc je jeho minulost stejně, jako je tomu u pana Putina v Rusku. Ale to je na jiný článek. Novináři by měli zůstat objektivní a nelhat, i když jsou třeba ze zprávy smutní.

 

 

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) EKONOMIKA Sun, 07 Oct 2018 06:17:01 +0000
Miroslav Ševčík obdržel výroční Cenu Institutu Václava Klause http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2380-miroslav-sevcik-obdrzel-vyrocni-cenu-institutu-vaclava-klause http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2380-miroslav-sevcik-obdrzel-vyrocni-cenu-institutu-vaclava-klause Doc. Miroslav Ševčík na jednom ze seminářů Institutu Václava Klause

Bývalý prezident Václav Klaus společně s výkonným ředitelem IVK Jiřím Weiglem předali ve středu dne 19. září 2018 za účasti členů dozorčí a správní rady IVK i dalších hostů Cenu Institutu Václava Klause pro rok 2018 českému ekonomovi doc. Miroslavu Ševčíkovi. „Docent Ševčík za svoji kariéru vychoval tisíce nových ekonomů a odborníků, které dnes potkáváme na prestižních místech v celé naší ekonomice a společnosti a kteří se dobře prosazují i různě po světě,“ vyzdvihl přínos Miroslava Ševčíka exprezident a předseda správní rady Institutu – Václav Klaus. „Je mi velkou ctí, že mohu patřit mezi nositele ceny, kterou uděluje Institut Václava Klause. Jsem nesmírně rád, že již téměř polovinu svého života žiji ve společnosti, která je alespoň relativně svobodná, a to díky nejvýznamnějšímu představiteli transformačního procesu, který Česká republika zahájila po roce 1989,“ reagoval na slova Václava Klause doc. Ševčík.

Zároveň dodal, že „dnes už si pouze utopičtí snílkové, někteří neomarxisté a nezodpovědní ekonomičtí romantici myslí, že hospodářskou politiku lze dělat bez politiky,“ a konstatoval, že bývalého českého prezidenta Václava Klause, který těmto tendencím vždy dokázal odolávat a bojovat proti nim, považuje za nejlepšího ekonoma nejen posledního století, ale celé české a česko-německé historie. 

Miroslav Ševčík je znám zejména díky svému dlouholetému působení na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, ale i jako zakladatel Liberálního institutu, který byl na počátku obnovené české demokracie významným šiřitelem hodnot liberální ekonomie, svobodného trhu a svobody podnikání.

Cena IVK, která je spojená se symbolickou finanční odměnou, je každoročně udělována českým i zahraničním osobnostem, a to zejména za dlouhodobý přínos k rozvoji společenských věd, za prosazování myšlenek svobody, volného trhu, tradičních hodnot a politické demokracie. 

]]>
EKONOMIKA Sat, 06 Oct 2018 11:52:07 +0000